Concello de Ames

Menú [Saltar]

Concello de Ames

[http://www.concellodeames.org]


Inicio Áreas Promoción económica


Promoción económica

Co horizonte de dinamizar os recursos locais en función da promoción das posibilidades que ofrece o desenvolvemento económico sustentable e a creación de emprego no ámbito local, o Concello de Ames ten como fundamento estratéxico o proceso de fomento da creación de novas empresas e a contribución ao crecemento das pequenas e medianas empresas.

desenvolvemento É no ámbito local onde o impulso dos recursos tende a acadar resultados exitosos, debido á capacidade de dar unha resposta máis inmediata e atinada aos plans de desenvolvemento económico e ao axuste das necesidades e peculiaridades do contorno local.

Os obxectivos son promover e coordinar os recursos e potencialidades do Concello de Ames para fomentar o emprego e o desenvolvemento local e social, a promoción económica e a mellora da calidade de vida dos cidadáns. Os eixos estratéxicos de traballo son:

  • Desenvolvemento do espírito da cultura emprendedora
  • Apoio ás políticas activas de emprego
  • Análise e diagnose da realidade socio-económica, coa prospección dos recursos ociosos ou infrautilizados
  • Colaboración, asesoramento técnico e optimización da viabilidade das iniciativas empresariais
  • Promoción da formación ocupacional e continua como medios de mellorar a empregabilidade dos traballadores en activo e desempregados
  • Promoción da xeración do emprego, facilitando o achegamento dos desempregados ao mercado laboral de xeito eficaz

Aviso legal | Accesibilidade | RSS

© Concello de Ames
Praza do Concello, 2, Bertamiráns. Tel: 981 883 002 - Fax: 981 883 925