Concello de Ames

Menú [Saltar]

Concello de Ames

[http://www.concellodeames.org]


Inicio Relaciónate Avisos


Avisos

Normas para as cacharelas da noite de San Xoan

[15-06-2006] O Concello ten publicado un bando polo que se regulan as normas de obrigado cumprimento para a realización de cacharelas durante a noite do San Xoan. Son oito normas que recollen algúns aspectos relacionados coa seguridade e coa necesidade de solicitar unha autorización previa por parte do Concello.

1.- As persoas, organizacións ou comunidades que desexen realizar unha cacharela presentarán a solicitude correspondente no rexistro deste Concello antes das 13â??00 horas do día 21 de xño, sinalando o lugar elixido, así como o nome, enderezo e teléfono de contacto dos responsables da organización ou comunidade, que deberán coidar os arredores.

2.- O volume de combustible da cacharela non sobrepasará os oito (8) metros de prímetro nin os tres (3) de altura.

3.- A separación entre as cacharelas e os edificios e árbores será, como mínimo, de vinte (20) metros.

4.- Porase especial coidado de non situalas debaixo de tendidos eléctricos ou telefónics, así como de que nos arredores non exista ningún local no que se almacenen produtos inflamables.

5.- Prohíbese a queima de pneumáticos, plásticos, escumas de poliuretano, aceites, etc. e, en xeral, calquera substancia que desprenda fume tóxico ao arder.

6.- En ningún caso se botarán ao lume recipientes que conteñan líquidos inflamables ou gases a presión (esprais), aínda que estean baleiros. Tampouco se deben botar petardos ou calquera outro tipo de explosivos, que poden multiplicar a súa potencia por causa da calor estrema.

7.- No suposto de que a cacharela se faga sobre terreos de uso público enlousado, os organizaqdores encargaranse de protexer o pavimento cunha capa de area de 10 centímetros de espesor como mínimo.

8.- Ao rematar a chacharela e antes de abandonar o lugar, os responsables da organización coidarán de que o pavimento quede no mesmo estado que se encontraba antes de comezar o lume e aseguraranse de que non quede ningún rescoldo aceso.

Ábrese o prazo de inscrición para os cursos de natación de verán

[14-06-2006] Ata o día 26 de xuño está aberto o prazo para inscribirse nos cursos de natación de verán que se celebrarán nas piscinas descubertas do Milladoiro e de Bertamiráns.
O primeiro curso celebrarase do 3 ao 28 de xullo (de luns a venres) e o segundo do 1 ao 31 de agosto (de luns a venres).
Os interesados/as poden inscribirse nas Casas da Cultura de Bertamiráns e do Milladoiro en horario de 9 a 14 horas.
O prezo dos cursos é de 6 euros. A partir do 2º membro da unidade familiar o prezo baixa a 3 euros.
Para matricularse é necesario estar empadroado no Concello de Ames e presentar o impreso de solicitude cuberto e unha fotocopia da tarxeta sanitaria.
Consulta aquí os horarios por idades e o número de prazas.

Menú da Rede Municipal de Comedores Escolares

[12-06-2006] Os pais e nais dos nenos e nenas que comen nos comedores escolares dependentes do Concello, poden consultar o menú desta semana descargando o documento que hai na seguinte ligazón.

Menú da Rede Municipal de Comedores Escolares

[09-06-2006] Os pais e nais dos nenos e nenas que comen nos comedores escolares dependentes do Concello, poden consultar o menú desta semana descargando o documento que hai na seguinte ligazón.

Listas definitivas de admitidos/as para o sorteo dos Campamentos de verán 2006

[07-06-2006] Conforme ás BASES DOS CAMPAMENTOS DE VERÁN quedan expostas as listas definitivas das solicitudes de preinscrición para participar no sorteo para a Acampada e os Campamentos de verán 2006 do Concello de Ames.

Os listados para cada un dos campamentos solicitados poden descargarse picando na ligazón que hai algo máis abaixo. Este documento só fai referenza aos nenos e nenas admitidos para a preinscrición, xa que para poder obter unha praza haberá que pasar aínda por un sorteo.

O sorteo público realizarase o xoves día 8 de xuño, as 11'00 horas no salón de plenos da Casa do Concello. Inmediatamente despois publicaranse as listas definitivas.


Aviso legal | Accesibilidade | RSS

© Concello de Ames
Praza do Concello, 2, Bertamiráns. Tel: 981 883 002 - Fax: 981 883 925