Concello de Ames

Menú [Saltar]

Concello de Ames

[http://www.concellodeames.org]


Inicio Relaciónate Avisos


Avisos

Lista de admitidos/as no sorteo dos Campamentos de Verán 2006

[22-06-2006] Dacordo coas bases dos Campamentos de Verán, o Concello vén de facer públicas as listas de solicitude de preinscrición para participar no soreo para a Acampada e os campamentos de verán deste ano.

Os listados están expostos ao público a efectos de exame e reclamacións, que se poderán formular nas concellarías de Educación e Medio Ambiente ata as 14'00 h. do día 5 de xuño.

As listas definitivas de admitidos e admitidas para o sorteo serán publicadas nos mesmos lugares o 7 de xuño.

Normas para as cacharelas da noite de San Xoan

[15-06-2006] O Concello ten publicado un bando polo que se regulan as normas de obrigado cumprimento para a realización de cacharelas durante a noite do San Xoan. Son oito normas que recollen algúns aspectos relacionados coa seguridade e coa necesidade de solicitar unha autorización previa por parte do Concello.

1.- As persoas, organizacións ou comunidades que desexen realizar unha cacharela presentarán a solicitude correspondente no rexistro deste Concello antes das 13â??00 horas do día 21 de xño, sinalando o lugar elixido, así como o nome, enderezo e teléfono de contacto dos responsables da organización ou comunidade, que deberán coidar os arredores.

2.- O volume de combustible da cacharela non sobrepasará os oito (8) metros de prímetro nin os tres (3) de altura.

3.- A separación entre as cacharelas e os edificios e árbores será, como mínimo, de vinte (20) metros.

4.- Porase especial coidado de non situalas debaixo de tendidos eléctricos ou telefónics, así como de que nos arredores non exista ningún local no que se almacenen produtos inflamables.

5.- Prohíbese a queima de pneumáticos, plásticos, escumas de poliuretano, aceites, etc. e, en xeral, calquera substancia que desprenda fume tóxico ao arder.

6.- En ningún caso se botarán ao lume recipientes que conteñan líquidos inflamables ou gases a presión (esprais), aínda que estean baleiros. Tampouco se deben botar petardos ou calquera outro tipo de explosivos, que poden multiplicar a súa potencia por causa da calor estrema.

7.- No suposto de que a cacharela se faga sobre terreos de uso público enlousado, os organizaqdores encargaranse de protexer o pavimento cunha capa de area de 10 centímetros de espesor como mínimo.

8.- Ao rematar a chacharela e antes de abandonar o lugar, os responsables da organización coidarán de que o pavimento quede no mesmo estado que se encontraba antes de comezar o lume e aseguraranse de que non quede ningún rescoldo aceso.

Ábrese o prazo de inscrición para os cursos de natación de verán

[14-06-2006] Ata o día 26 de xuño está aberto o prazo para inscribirse nos cursos de natación de verán que se celebrarán nas piscinas descubertas do Milladoiro e de Bertamiráns.
O primeiro curso celebrarase do 3 ao 28 de xullo (de luns a venres) e o segundo do 1 ao 31 de agosto (de luns a venres).
Os interesados/as poden inscribirse nas Casas da Cultura de Bertamiráns e do Milladoiro en horario de 9 a 14 horas.
O prezo dos cursos é de 6 euros. A partir do 2º membro da unidade familiar o prezo baixa a 3 euros.
Para matricularse é necesario estar empadroado no Concello de Ames e presentar o impreso de solicitude cuberto e unha fotocopia da tarxeta sanitaria.
Consulta aquí os horarios por idades e o número de prazas.

Menú da Rede Municipal de Comedores Escolares

[12-06-2006] Os pais e nais dos nenos e nenas que comen nos comedores escolares dependentes do Concello, poden consultar o menú desta semana descargando o documento que hai na seguinte ligazón.

Menú da Rede Municipal de Comedores Escolares

[09-06-2006] Os pais e nais dos nenos e nenas que comen nos comedores escolares dependentes do Concello, poden consultar o menú desta semana descargando o documento que hai na seguinte ligazón.


Aviso legal | Accesibilidade | RSS

© Concello de Ames
Praza do Concello, 2, Bertamiráns. Tel: 981 883 002 - Fax: 981 883 925