Concello de Ames

Menú [Saltar]

Concello de Ames

[http://www.concellodeames.org]


Inicio Relaciónate Avisos


Avisos

Caducidade e baixa de estranxeiros non comunitarios no padrón municipal de habitantes

[21-03-2006] A Lei orgánica 14/2003, de 20 de novembro, no seu artigo terceiro modifica a Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases de réxime local e introduce, entre outras, unha modificación no artigo 16 que establece a renovación periódica cada dous anos das inscricións de estranxeiros non comunitarios sen autorización de residencia permanente no Padrón Municipal de Habitantes e a caducidade de ditas inscricións, no caso de que o interesado non procedese a tal renovación. Neste caso, a caducidade poderá declararse sen necesidade de audiencia previa do interesado.

O Boletín oficial da provincia vén de publicar o decreto polo que se declara a caducidade da/s inscrición/s no Padrón Municipal de Habitantes do concello das persoas que se relacionan a continuación, por non ter renovada a súa inscrición padronal transcorrido o prazo de dous anos e en consecuencia, acordar a práctica da/s correspondente/s baixa/s da súa inscrición no Padrón Municipal de Habitantes:

Nome e documento de identidade
CENDON, NORA ELENA - X4579490Y
GONZALEZ DE SOUTO, MIRIAM ZUNILDE - X02945106W
HAJDINI, BEKIM - 004328578
SANCHEZ, MARIO ANIBAL - P111627446
SANCHEZ, GLORIA MARIA - P111321149

Menú da Rede Municipal de Comedores Escolares

[18-03-2006] As persoas interesadas poden consultar o menú que se serve na Rede de Comedores Escolares de Ames picando na seguinte ligazón:

Menú da Rede de Comedores Escolares

[14-03-2006] As persoas interesadas poden consultar o menú que se serve na Rede de Comedores Escolares de Ames picando na seguinte ligazón:

Menú da Rede de Comedores Escolares

[06-03-2006] As persoas interesadas poden consultar o menú que se serve na Rede de Comedores Escolares de Ames picando na seguinte ligazón:

Menú da Rede de Comedores Escolares

[02-03-2006] As persoas interesadas poden consultar o menú que se serve na Rede de Comedores Escolares de Ames picando na seguinte ligazón:


Aviso legal | Accesibilidade | RSS

© Concello de Ames
Praza do Concello, 2, Bertamiráns. Tel: 981 883 002 - Fax: 981 883 925