Concello de Ames

Menú [Saltar]

Concello de Ames

[http://www.concellodeames.org]


Inicio Ames dixital Convocatorias


Convocatorias

Neste apartado podes consultar os prazos e requirimentos para solicitar axudas e subvencións, coñecer as convocatorias de emprego público e os concursos e subastas de licitacións públicas do Concello de Ames. Para poder visualizar as convocatorias tes que navegar polas categorías do teu interese.


Resultado do segundo exame da fase de oposición do proceso selectivo para a selección e contratación dun capataz para a brigada de espazos naturais do Concello de Ames

[24-03-2017] O Concello de Ames, a través do departamento de Recurso Humanos, informa sobre o resultado do segundo exame da fase de oposición do proceso selectivo para a selección e contratación dun capataz para a brigada de espazos naturais do Concello de Ames. Premendo na ligazón que está a túa dereita, baixo o apartado de descargas, poderás obter o devandito anuncio.

Aprobación da subvención nominativa á entidade Cáritas parroquial San Juan de Ortoño para o desenvolvemento do proxecto denominado “proxecto de acollida e dinamización social 2015”

[23-03-2017] O Concello de Ames informa sobre a aprobación da subvención nominativa á entidade Cáritas parroquial San Juan de Ortoño para o desenvolvemento do proxecto denominado “proxecto de acollida e dinamización social 2015”. A entidade Santiago (Parroquial San Juán de Ortoño) acometeu ao longo do ano 2015 programas de acollida e dinamización social, conciliación laboral e familiar, proxectos de inclusión social complementarios ca actuación dos servizos sociais municipais en Bertarmiráns, de acordo co informe emitido polo departamento de Servizos Sociais. Premendo no enlace que está a túa dereita, baixo o apartado de descargas, poderás obter dito decreto.

Resultado do segundo exame da fase de oposición do proceso selectivo para a selección e contratación de dous postos de peóns para a brigada de espazos naturais do Concello de Ames

[23-03-2017] O Concello de Ames, a través do departamento de Recurso Humanos, informa sobre o resultado do segundo exame da fase de oposición do proceso selectivo para a selección e contratación de dous postos de peóns para a brigada de espazos naturais do Concello de Ames. Premendo na ligazón que está a túa dereita, baixo o apartado de descargas, poderás obter o devandito anuncio.

Aprobación dunha subvención nominativa á entidade Arcea-Adames para o desenvolvemento do proxecto denominado “taller ocupacional e actividades deportivas complementarias 2015”

[21-03-2017] O Concello de Ames informa sobre a aprobación do decreto 2611/2016 relativo á aprobación da subvención nominativa para o desenvolvemento do proxecto denominado “taller ocupacional e actividades deportivas complementarias 2015”. A entidade Arcea-Adames acometeu ao longo do ano 2015 un programa de taller ocupacional e actividades deportiva complementaria, proxecto complementario coa actuación dos servizos sociais municipais, de acordo co informe emitido polo departamento de Servizos Sociais. Dito proxecto constitúe unha actividade privada que favorece o interese público municipal, servindo de complemento aos servizos prestados a través da Concellería de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade. Premendo no enlace que está a túa dereita, baixo o apartado de descargas, poderás obter dito decreto.

Resultado do primeiro exame da fase de de oposición do proceso selectivo para a selección e contratación dun/dunha capataz da brigada de xestión de espazos naturais do Concello de Ames

[20-03-2017] O Concello de Ames, a través do departamento de Recurso Humanos, informa do anuncio co resultado do primeiro exame da fase de de oposición do proceso selectivo para a selección e contratación dun/dunha capataz da brigada de xestión de espazos naturais do Concello de Ames. Establécese como data do segundo exercicio da fase de oposición (suposto práctico) o 24 de marzo de 2017 no Centro de formación de Aldea Nova. Fíxase de prazo para a presentación de alegación ao primeiro exame da fase de oposición ata o 23 de marzo de 2017, inclusive. Premendo na ligazón que está a túa dereita, baixo o apartado de descargas, poderás obter o devandito anuncio.


Aviso legal | Accesibilidade | RSS

© Concello de Ames
Praza do Concello, 2, Bertamiráns. Tel: 981 883 002 - Fax: 981 883 925