Concello de Ames

Menú [Saltar]

Concello de Ames

[http://www.concellodeames.org]


Inicio Ames dixital Convocatorias


Convocatorias

Neste apartado podes consultar os prazos e requirimentos para solicitar axudas e subvencións, coñecer as convocatorias de emprego público e os concursos e subastas de licitacións públicas do Concello de Ames. Para poder visualizar as convocatorias tes que navegar polas categorías do teu interese.


Convocatoria de axudas para a promoción de actividades levadas a cabo polas ANPAS (exercicio 2017)

[04-09-2018] O Concello de Ames aprobou a convocatoria de axudas para sufragar as actividades levadas a cabo polas ANPAS durante o exercicio 2017. Para este fin destínase un total de 20.000 euros. Poderán optar a estas subvencións as ANPAS existentes nos centros educativos de titularidade pública do Concello de Ames, legalmente constituídas, e que figuren inscritas no Rexistro Municipal de Asociacións, sempre e cando os datos da inscrición estean debidamente actualizados ao momento de solicitar a achega. Os conceptos subvencionables son os de viaxes culturais, actividades extraescolares, organización de encontros e xornadas e mailo de mobiliario e material didáctico. Premendo nos enlaces que están a túa dereita, baixo o apartado de descargas, poderás obter as bases e os impresos de solicitude destas axudas.

Resolución da proba de galego do proceso selectivo para a creación dunha bolsa de traballo de asesor xurídico de urbanismo

[03-09-2018] O departamento de Persoal fai público o anuncio coa resolución da proba de galego do proceso selectivo para a creación dunha bolsa de traballo de asesor xurídico de urbanismo e fíxase como data do primeiro exame o 11 de setembro de 2018. Premendo no enlace que está a túa dereita, baixo o apartado de descargas, poderás obter dito anuncio.

Resolución da proba de galego do proceso selectivo para a creación dunha bolsa de traballo de asesor xurídico de servizos socias

[03-09-2018] O departamento de Persoal fai público o anuncio coa resolución da proba de galego do proceso selectivo para a creación dunha bolsa de traballo de asesor xurídico de servizos sociais e fíxase como data do primeiro exame o 13 de setembro de 2018. Premendo no enlace que está a túa dereita, baixo o apartado de descargas, poderás obter dito anuncio.

Anuncio coa constitución e baremación da fase de concurso do proceso selectivo para a creación dunha bolsa de traballo de asesor xurídico de servizos sociais

[27-08-2018] O departamento de Persoal fai público o anuncio coa constitución e baremación da fase de concurso do proceso selectivo para a creación dunha bolsa de traballo de asesor xurídico de servizos sociais. O exame de galego realizarase o día 30 de agosto de 2018. Premendo no enlace que está a túa dereita, baixo o apartado de descargas, poderás obter dito anuncio.

Lista provisional de admitidos e excluídos no proceso selectivo para a cobertura dunha praza de oficial para a Concellaría de Obras Públicas e Servizos Básicos

[27-08-2018] O departamento de Persoal fai público o anuncio coa lista provisional de admitidos e excluídos no proceso selectivo para a selección e contratación laboral fixa dun/dunha oficial para a Concellaría de Obras e Servizos Básicos, subgrupo C2, polo sistema de concurso-oposición libre. Premendo no enlace que está a túa dereita, baixo o apartado de descargas, poderás obter dito anuncio.


Aviso legal | Accesibilidade | RSS

© Concello de Ames
Praza do Concello, 2, Bertamiráns. Tel: 981 883 002 - Fax: 981 883 925