Concello de Ames

Menú [Saltar]

Concello de Ames

[http://www.concellodeames.org]


Inicio Ames dixital Novas Organízase...


Organízase unha nova charla informativa sobre a obriga de corta de arborado e desbroces que establece a lei de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia

[22-05-2018] O Concello de Ames organizou unhas charlas informativas sobre a obriga de corta de arborado e traballos de desbroce que establece a Lei 3/2007, do 9 de abril, de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia, modificada segundo a Lei 7/2012, do 28 de xuño, de Montes de Galicia, e a última reforma de xaneiro de 2018 que afecta ás distancias que marca a lei 9/2017 de medidas fiscais e administrativas. A terceira charla impartirase este xoves, 24 de maio, ás 20:30 horas, no auditorio da Casa da Cultura de Bertamiráns. Previamente impartíronse dúas charlas nas instalacións da Aula da Natureza e do Pazo da Peregrina.

A través destas charlas tratarase de aclarar as diferentes dúbidas que ten a veciñanza de Ames despois da modificación da Lei 3/2007 que implicou o incremento do número de metros de xestión de biomasa actuando entón en terreos forestais e urbanos de 30 a 50 metros de distancia ao ámbito urbano ou a vivenda respectivamente. Isto afecta ás distancias que hai ter en conta para manter limpas as faixas de seguridade, que van dende as plantacións de árbores ata as vivendas unifamiliares, núcleos urbanos, estradas, liñas eléctricas, etc.

O obxectivo é informar á veciñanza de dita modificación da lei de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia xa que moitos/as veciños/as non teñen coñecemento en profundidade do que implica a modificación de dita lei. Debido o interese da veciñanza sobre este tema, o Concello de Ames decidiu organizar unha terceira charla nun espazo con maior aforo que os anteriores, como é o auditorio da Casa da Cultura de Bertamiráns. Dita charla impartirase este xoves, 24 de maio, a partir das 20:30 horas. Previamente impartíronse dúas charlas nas instalacións da Aula da Natureza e do Pazo da Peregrina. Estas charlas son impartidas por unha/a técnico/a do Distrito Forestal número 3, que é onde se enmarca o Concello de Ames.

Esta é unha medida máis das que está poñendo en marcha o Concello de Ames dentro do Plan municipal de prevención de incendios forestais posto en marcha no ano 2016 co obxectivo de realizar traballos de plantación de árbores frondosas caducifolias (castiñeiros, baleiras, cerdeiras, carballos, noceiras, freixos e bidueiros) na rede de faixas de seguridade.

Ata o de agora as actuacións centráronse na parroquia de Piñeiro, nas parcelas incluídas no ámbito 18 e 27, situadas nos lugares de Balindo, Fernande e Vilaverde, finalizando a totalidade dos traballos previstos en Piñeiro, e na contorna da urbanización de Aldea Nova, un dos ámbitos prioritarios ao ser catalogado de alto risco. Este ámbito forestal divídese en dous: o 4A que inclúe a urbanización e o 4B que comprende edificacións illadas.

Aviso legal | Accesibilidade | RSS

© Concello de Ames
Praza do Concello, 2, Bertamiráns. Tel: 981 883 002 - Fax: 981 883 925